• Ngọai động từ

  Gấp
  Plier du linge
  gấp quần áo
  Plier la tente
  gấp lều lại
  Uốn; co
  Plier le bras
  co tay
  Plier une tige de fer
  uốn một thanh sắt
  Plier quelqu'un à la discipline
  uốn ai theo kỷ luật
  plier bagage bagage
  bagage

  Nội động từ

  Cong xuống
  Branche qui plie
  cành cong xuống
  Phục tùng
  Plier sous l'autorité paternelle
  phục tùng quyền người cha
  Rút lui
  Armée qui plie
  đoàn quân rút lui

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X