• Tính từ

  Có thể có, có thể được, có thể xảy ra
  (thân mật) khá, được

  Danh từ giống đực

  Cái có thể được
  Dans la mesure du possible
  trong phạm vi có thể được
  Điều có thể xảy ra, khả năng
  Envisager tous les possibles
  xem xét mọi khả năng
  au possible
  hết sức
  Être adroit au possible
  �� hết sức khéo léo
  faire tout son possible
  làm hết sức mình

  Phó từ

  Có thể
  Irez-vous à la mer cet été - Possible
  Hè này anh có đi nghỉ ở vùng biển không? -Có thể
  Phản nghĩa Impossible, infaisable. Invraisemblable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X