• Ngoại động từ

  Đuổi theo, truy kích
  Poursuivre l'ennemi
  truy kích địch
  Theo đuổi, đeo đuổi
  Poursuivre un but
  theo đuổi một mục đích
  Đeo đẳng
  Poursuivre une femme
  đeo đẳng một phụ nữ
  Des pensées qui le poursuivent jusque dans le sommeil
  những ý nghĩ đeo đẳng anh ta đến cả trong giấc ngủ
  Truy tố
  Poursuivre un débiteur
  truy tố một con nợ
  Tiếp tục
  Poursuivre sa marche
  tiếp tục đi
  Phản nghĩa Fuir, éviter. Abandonner, arrrêter, cesser.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X