• Danh từ giống cái

  Sự chính xác, sự đúng đắn
  Précision d'une mesure
  sự chính xác của một phép đo
  Instrument de précision
  dụng cụ chính xác
  (số nhiều) chi tiết rõ ràng, lời giải thích rõ ràng
  Demander des précisions
  đòi hỏi những lời giải thích rõ ràng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X