• Danh từ giống đực

  Sự kẻ dòng.
  Le réglage du papier
  sự kẻ dòng giấy
  Sự điều chỉnh.
  Le réglage d'une machine
  sự điều chỉnh một cỗ máy
  Réglage d'artillerie
  sự điều chỉnh hoả lực pháo
  Réglage à action dérivée
  sự điều chỉnh có tác dụng phụ
  Réglage visuel/réglage manuel
  sự điều chỉnh bằng mắt/sự điều chỉnh bằng tay::Réglage approximatif
  sự điều chỉnh phỏng chừng
  Réglage en cascades
  sự điều chỉnh từng nấc
  Réglage à distance/réglage par télécommande
  sự điều chỉnh từ xa
  Réglage primaire/réglage secondaire
  sự điều chỉnh lần thứ nhất/sự điều chỉnh lần thứ hai::Réglage par tout ou rien
  sự điều chỉnh "không hoặc có" , sự điều chỉnh theo hai vị trí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X