• Danh từ giống cái

  (tâm lý học) sự nhận lại
  Reconnaissance généralisée
  sự nhận lại khái quát
  Sự nhận biết
  Signes de reconnaissance
  dấu hiệu nhận biết dấu hiệu để nhận nhau
  (văn học) sự thú nhận
  Reconnaissance d'une faute
  sự thú nhận một lỗi
  Sự nhận, sự thừa nhận, sự công nhận
  Reconnaissance de dette
  giấy nhận là có nợ
  Reconnaissance d'un gouvernement
  sự công nhận có một chính phủ
  Sự thám sát, sự khảo sát - (quân sự) sự trinh sát, đội trinh sát
  Reconnaissance d'un pays inconnu
  sự thám sát một xứ lạ
  Avion de reconnaissance
  máy bay trinh sát
  Reconnaissance photographique
  sự thăm dò bằng cách chụp ảnh
  Sự biết ơn
  avoir la reconnaissance du ventre
  tỏ lòng biết ơn người nuôi mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X