• Ngoại động từ

  Làm lại
  Refaire son devoir
  làm lại bài
  Refaire sa vie làm
  lại cuộc đời
  Sửa lại, chữa lại
  Refaire un mur
  chữa lại bức tường
  (thân mật) lừa
  Se laisser refaire
  mắc lừa
  refaire sa santé lấy lại sức khỏe
  khỏe

  Nội động từ

  Làm lại
  Cette donne est à refaire
  lần chia bài này phải làm lại, phải chia lại bài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X