• Danh từ giống cái

  Sự đổ nát
  Maison qui tombe en ruine
  ngôi nhà đổ nát
  Sự sụp đổ, sự suy sụp, sự tan tành
  La ruine [[dune]] théorie
  sự sụp đổ của một học thuyết
  La ruine des espérances
  sự tan tành hy vọng
  La ruine de la santé
  sự suy sụp sức khỏe
  Sự sa sút, sự sạt nghiệp
  Banquier au bord de sa ruine
  tên chủ ngân hàng sắp bị sạt nghiệp
  Nguyên nhân phá sản, nguồn gốc bại hoại
  Le jeu est une ruine
  cờ bạc là một nguồn gốc bại hoại
  ( số nhiều) phế tích, tàn tích
  Les ruines [[dAngkor]]
  phế tích Ăng-co
  Người tàn tạ
  Il [[nest]] plus [[quune]] ruine
  anh ta chỉ còn là một người tàn tạ
  menacer ruine menacer
  menacer
  Phản nghĩa Essor, fortune.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X