• Tự động từ

  Tin chắc
  Je me suis assuré que
  tôi vẫn tin chắc rằng
  Chắc vào; bảo đảm cho mình
  S'assurer la protection de quelqu'un
  chắc vào sự che chở của ai
  S'assurer les vivres pour un mois
  bảo đảm lương thực cho một tháng
  Bảo hiểm
  s'assurer d'un coupable
  bắt kẻ phạm tội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X