• Danh từ giống đực

  Sự ngại ngừng, sự đắn đo
  étaler son luxe sans scrupule
  phô trương sự xa hoa của mình không chút ngại ngùng
  Sự chu đáo
  Faire quelque chose avec scrupule
  làm việc gì chu đáo
  (khoa (đo lường), từ cũ nghĩa cũ) scrupule (bằng 1, 137 gam)
  se faire un scrupule de quelque chose
  ngại làm điều gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X