• Ngoại động từ

  Bày ra
  étaler des marchandises
  bày hàng ra
  Phô trương, khoe khoang
  étaler un grand luxe
  phô trương sự xa hoa
  étaler son savoir
  khoa khoang sự hiểu biết của mình
  (thân mật) đánh ngã
  étaler son adversaire par terre
  đánh ngã địch thủ xuống đất
  Vạch ra
  étaler le mal au grand jour
  vạch cái xấu ra cho mọi người biết
  Trải ra, phân ra
  étaler une réforme en plusieurs années
  trải cuộc cải cách ra nhiều năm
  étaler le vent+ (hàng hải) chống lại gió
  étaler la marée
  (hàng hải) thả neo chờ nước triều đổi chiều

  Nội động từ

  (hàng hải) dừng, đứng
  La marée étale
  nước triều đứng (không lên không xuống)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X