• Tự động từ

  Sưởi ấm, sưởi
  Se chauffer au soleil
  sưởi nắng
  je vous ferai voir de quel bois je me chauffe
  rồi anh sẽ biết tay tôi
  nous ne nous chauffons pas du même bois
  chúng ta không đồng ý kiến với nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X