• Ngoại động từ

  Nấu, đun, đốt
  Chauffer de l'eau
  nấu nước
  Chauffer un four
  đốt lò
  Đốc thúc
  Chauffer une affaire
  đốc thúc một công việc
  Rèn luyện
  Chauffer un candidat
  rèn luyện một thí sinh
  (thông tục) bám sát; tán tỉnh
  Chauffer une femme
  tán tỉnh một người đàn bà
  (thông tục) đánh cắp
  Chauffer une montre
  đánh cắp chiếc đồng hồ

  Nội động từ

  Nóng lên
  Le four chauffe
  lò nóng lên
  Cung cấp nhiệt
  Cet appareil chauffe bien
  máy này cung cấp nhiều nhiệt
  (thân mật) thành sôi nổi, thành kịch liệt
  [[�a]] chauffe!
  việc ấy thành kịch lịệt đấy!
  c'est un bain qui chauffe
  trời sắp dông
  ce n'est pas pour vous que le four chauffe
  không phải vì anh mà người ta làm đâu
  Phản nghĩa Rafra†chir, refroidir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X