• Tự động từ

  Lấy lại sức khỏe
  Aller se refaire à la campagne
  về nông thôn lấy lại sức khỏe
  Thay đổi hoàn toàn
  Il ne peut pas se refaire
  nó không thể thay đổi hoàn toàn
  Làm quen lại
  Il nous fall‰t plusieurs jours pour nous y refaire
  phải nhiều ngày chúng tôi mới làm quen lại với cuộc sống ấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X