• Tự động từ

  Xây thành đắp lũy
  L'ennemi se retranche solidement
  quân địch xây thành đắp lũy kiên cố
  Núp
  Se retrancher derrière un mur
  núp sau bức tường
  se retrancher derrière l'autorité d'un chef
  núp sau thế lực của thủ trưởng
  Rút vào
  Se retrancher dans une grande réserve
  rút vào một thái độ rất dè dặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X