• Tính từ ( Vieil trước một danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm hay h câm; dạng giống cái là vieille)

  Già, lão
  Un vieux personnage
  một người già
  Vieux avant l'âge
  già trước tuổi
  Cổ, cũ
  Vieux livre
  sách cũ
  Vieux château
  lâu đài cổ
  Un vieil ami
  một người bạn cũ
  Une vieille expression
  một thành ngữ cũ
  Lâu trong nghề, già đời
  Vieux journaliste
  nhà báo già đời
  dépouiller le vieil homme
  bỏ thói xấu cũ
  de vieille souche souche
  souche
  les vieux jours jours
  jours
  ne pas faire de vieux os os
  os
  se faire vieux
  bắt đầu buồn chán
  vieille fille
  bà cô (đàn bà nhiều tuổi chưa chồng)
  vieux beau beau
  beau
  vieux [[gar�on]]
  người nhiều tuổi chưa vợ
  vieux jeu jeu
  jeu
  Danh từ giống đực
  Người già, ông lão, cụ già
  (thông tục) bố già; ( số nhiều) bố mẹ già
  Cái cũ; đồ cũ
  Phản nghĩa Jeune, juvénile; frais, moderne, neuf, nouveau, récent. Adolescent, enfant.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X