• Tính từ

  Đủ
  Je n'ai pas la somme suffisante
  tôi không đủ tiền
  Condition nécessaire et suffisante
  điều kiện cần và đủ
  Tự phụ, hợm hĩnh
  Parler d'un ton suffisant
  nói với giọng hợm hĩnh
  Phản nghĩa Insuffisant. Modeste

  Danh từ giống đực

  Người tự phụ, người hợm hĩnh
  avoir son suffisant
  (tiếng địa phương) có đủ, có đầy đủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X