• Ngoại động từ

  Tấn công
  Attaquer l'ennemi
  tấn công địch
  Công kích
  Attaquer un défaut
  công kích một thiếu sót
  (luật) kiện
  Attaquer quelqu'un en justice
  kiện ai

  Phản nghĩa Défendre, protéger

  Ăn mòn, phá hỏng
  La rouille attaque le fer
  gì ăn mòn sắt
  Tìm cách khắc phục một khó khăn
  Attaquer un travail
  bắt đầu một công việc
  (thân mật) bắt đầu ăn
  Attaquer le fromage
  bắt đầu ăn món pho mát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X