• Ngoại động từ

  Treo
  Suspendre un tableau
  treo một bức tranh
  Tạm ngừng, đình chỉ
  Suspendre la séance
  tạm ngừng buổi họp
  Hoãn
  Suspendre l'exécution d'une peine
  hoãn thi hành một hình phạt
  Đình bản, tạm cấm
  Suspendre un journal
  đình bản một tờ báo
  Treo chức
  Suspendre un fonctionnaire
  treo chức một công chức
  être suspendu aux lèvres de quelqu'un lèvre
  lèvre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X