• Tính từ

  Dính chắc
  Colle tenace
  hồ dính chắc
  Bền, bền bỉ
  Le chanvre est plus tenace que le coton
  gai dầu bền hơn bông
  Mémoire tenace
  trí nhớ bền
  Parfum tenace
  hương bền
  Travailleur tenace
  người làm việc bền bỉ
  Dai dẳng; bám riết; khăng khăng
  Préjugés tenaces
  thành kiến dai dẳng
  Solliciteur tenace
  người cầu xin bám riết
  Caractère tenace
  tính khăng khăng
  Phản nghĩa Fugace; volatile. Changeant, versatile.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X