• Nội động từ

  Chiến thắng, thắng
  Triompher de son adversaire
  thắng đối thủ
  Triompher [[dune]] difficulté
  thắng một khó khăn
  Le parti qui triomphe aux élections
  đảng thắng trong cuộc bầu cử
  Thắng lợi, thành công
  Il triomphe dans la poésie
  anh ấy thành công trong thơ ca
  Hoan hỉ, hân hoan; đắc chí
  à la nouvelle de ces succès elle triomphe
  được tin những thành công ấy, bà ta hoan hỉ
  Il triomphe [[davoir]] gagné le pari
  anh ấy đắc chí đã được cuộc
  (sử học) được ban thưởng vinh dự khải hoàn
  triompher du temps
  bền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X