• Tính từ

  (có) ba
  En triple exemplaire
  thành ba bản
  Triple croche
  (âm nhạc) nốt móc ba
  (chính trị) tay ba
  Triple entente
  đồng minh tay ba
  Gấp ba
  Triple dose
  liều gấp
  (thân mật) quá đáng ba
  Un triple sot
  một thằng ngu quá đáng

  Danh từ giống đực

  Số gấp ba
  Douze est le triple de quatre
  mười hai là số gấp ba của bốn
  donner le triple
  cho (số) gấp ba

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X