• Thông dụng

  Tính từ

  Hermaphroditic, bisexual, androgynous
  người ta đồn rằng anh ta ái nam ái nữ anh ta thích ăn mặc như con gái
  rumour has it that he is hermaphroditic, for he likes to get girlishly dressed
  tính ái nam ái nữ tình trạng ái nam ái nữ
  hermaphroditism, bisexuality
  người ái nam ái nữ
  a hermaphrodite, a bisexual

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X