• Thông dụng

  Danh từ
  Fleece (of cloud), remarkable piece (of literary work), a glorious period (of war)

  Động từ

  To make a rough estimate
  cụ già áng sáu mươi tuổi
  an old man over sixty by a rough estimate, an old man over sixty, roughly speaking
  tính áng xem bao nhiêu
  just make a rough estimate
  tính ang áng số ngày công
  to make a very rough estimate of the number of the workdays
  khoảng trên 50 ang áng 53 cân
  over 50, 53 kilos by a very rough estimate (very roughly speaking)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X