• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  back pressure
  khống chế áp suất hút
  back pressure control
  inlet pressure
  intake pressure
  suction head
  suction pressure

  Giải thích VN: Áp suất phía hút của máy nén [[khí. ]]

  áp suất hút thấp
  low suction pressure
  khống chế áp suất hút
  suction pressure control
  sự khống chế áp suất hút
  suction pressure control
  tổn thất áp suất hút
  suction pressure loss
  van điều chỉnh áp suất hút
  suction pressure hold-back valve
  van điều chỉnh áp suất hút
  suction pressure regulating valve

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  suction pressure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X