• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  reference tone

  Giải thích VN: Một âm ổn định đẫ biết tần số được dùng như một tham chiếu tần số trong việc ghi đa [[rãnh. ]]

  Giải thích EN: A stable tone of known frequency used as a frequency reference in multitrack recording.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X