• Thông dụng

  Boom away, bang away.
  Vừa nghe tiếng máy bay địch súng cao xạ đã nổ đùng đoàng
  Hardle had the noise of an enemy plane been heard than A.A guns banged away.
  Boomingly.
  nổi giận đùng đùng
  He boomingly files into a passion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X