• Thông dụng

  Động từ

  To place; to cut; to set; to stand
  để cuốn sách lên bàn
  To place a book on the table
  To let; to leave; to keep
  để bạn chờ ngoài cửa
  to keep a friend waiting at the door
  For; so that; in order
  để làm
  ? What for?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X