• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  laservision disc
  laservition disk
  laservition videodisc
  laservition videodisk
  video disc
  đĩa video kỹ thuật số
  digital video disc (DVD)
  đĩa video số
  Digital Video Disc (DVD)
  video disk
  videodisc
  các ứng dụng đĩa video mức ba
  level three videodisc applications
  các ứng dụng đĩa video mức hai
  level two videodisc applications
  các ứng dụng đĩa video mức một
  level one videodisc applications
  máy chạy đĩa video
  videodisc player
  máy quay đĩa video
  videodisc player
  sự ghi đĩa video
  videodisc recording
  đĩa video gốc
  master videodisc
  đĩa video số
  digital videodisc
  đĩa video tương tác
  interactive videodisc
  videodisk
  hệ thống đĩa video tương tác
  Interactive Videodisk System (IVS)
  máy quay đĩa video
  videodisk player
  sự ghi đĩa video
  videodisk recording
  đĩa video quang
  optical videodisk
  đĩa video số
  digital videodisk
  đĩa video tương tác
  interactive videodisk

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X