• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  unidirectional
  ăng ten chu lôgarit đơn hướng
  unidirectional log-periodic antenna
  ăng ten đơn hướng
  unidirectional antenna
  chảy đơn hướng
  unidirectional flow
  mạch đơn hướng
  unidirectional circuit
  mạng quang đồng bộ đơn hướng
  Unidirectional Synchronous Optical Network (UNISON)
  micrô đơn hướng
  unidirectional microphone
  phần tử đơn hướng
  unidirectional element
  sự truyền đơn hướng
  unidirectional transmission
  vòng chuyển mạch đường truyền đơn hướng
  Unidirectional Path Switched Ring (UPSR)
  đường truyền đơn hướng
  unidirectional transmission line

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X