• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  live microphone
  micro

  Giải thích VN: Tiếng viết tắt để ghi [[micro. ]]

  Kênh micro, vi kênh (IBM)
  Micro Channel (IBM) (MC)
  micrô farad
  micro-farad
  micrô henry
  micro-henry
  micro/miliampe kế
  micro/milliammeter
  micro/milivôn kế
  micro/millivoltmeter
  cắm micrô
  micro Jack
  microphone
  biến áp micrô
  microphone transformer
  bộ biến áp micrô
  microphone transformer
  bộ khuếch đại micrô
  microphone amplifier
  bộ nguồn micrô
  microphone power supply
  các loại micrô
  type of microphone
  giá micrô
  microphone stand
  lượng ra của micro
  microphone output
  màn micrô
  microphone diaphragm
  màng che micrô
  microphone blanket
  mang micrô
  microphone boom
  micrô (nói) gần
  close-talking microphone
  micrô áp suất
  pressure microphone
  micrô áp điện
  piezoelectric microphone
  micrô bán dẫn
  semiconductor microphone
  micrô băng
  ribbon microphone
  micrô cacbon
  carbon microphone
  micrô cacđioit
  cardioid microphone
  micrô cài (ve áo)
  lapel microphone
  micrô cài sẵn
  built-in microphone
  micrô cài ve áo
  lapel microphone
  micrô cầm tay
  hand microphone
  micrô cho hội thảo
  conference microphone
  micrô chuẩn
  standard microphone
  micrô khía rãnh
  rifle microphone
  micrô mạng che
  mask microphone
  micrô cuộn động
  moving coil microphone
  micrô dây chuyền
  lavalier microphone
  micrô dây nhiệt
  hot-wire microphone
  micrô dịch chuyển pha
  phase shift microphone
  micrô
  probe microphone
  micrô građien
  gradient microphone
  micrô građien áp suất
  pressure gradient microphone
  micrô hai chiều
  bidirectional microphone
  micrô hai hướng
  cardioid microphone
  micrô hai nút bấm
  double-button microphone
  micrô họng
  throat microphone
  micrô hypecacđioit
  hypercardioid microphone
  micrô kề miệng
  close-talking microphone
  micrô không dây
  radio microphone
  micrô Lavalier
  Lavalier microphone
  micrô màng electret
  electret-foil microphone
  micrô một chiều
  unidirectional microphone
  micrô một hướng
  directional microphone
  micrô một hướng
  unidirectional microphone
  micrô nén
  pressure microphone
  micrô nhiệt
  thermal microphone
  micrô nhiễu
  interference microphone
  micrô nửa định hướng
  semidirectional microphone
  micrô parabôn
  parabolic microphone
  micrô phản xạ parabon
  parabolic reflector microphone
  micrô phát
  transmitting microphone
  micrô phóng điện
  discharge microphone
  micrô phức hợp
  combination microphone
  micrô RF
  RF microphone
  micrô siêu hướng
  ultradirectional microphone
  micrô sợi đốt
  hot-wire microphone
  micrô sóng
  wave-type microphone
  micrô tần số tuyến
  RF microphone
  micrô than
  carbon microphone
  micrô tiếp xúc
  contact microphone
  micrô tinh thể
  crystal microphone
  micrô tĩnh điện
  capacitor microphone
  micrô tĩnh điện
  condenser microphone
  micrô tĩnh điện
  electrostatic microphone
  micrô toàn hướng
  omnidirectional microphone
  micrô tốc độ
  velocity microphone
  micrô trường
  field microphone
  micrô từ giảo
  magnetostriction microphone
  micrô từ giảo
  magnetostrictive microphone
  micrô tụ điện
  capacitor microphone
  micrô tụ điện
  condenser microphone
  micrô tụ điện
  electrostatic microphone
  micrô va đập
  impact microphone
  micrô vi sai
  differential microphone
  micrô tuyến
  radio microphone
  micrô đa cấu trúc
  multiple microphone
  micrô đàm thoại
  talkback microphone
  micrô đẳng hướng
  omnidirectional microphone
  micrô đẳng hưởng
  omnidiretional microphone
  micrô đặt gần môi
  lip microphone
  micrô đầu
  probe microphone
  micrô để bàn
  desk microphone
  micrô điện từ
  electromagnetic microphone
  micrô điện tử
  electronic microphone
  micrô điện động
  dynamic microphone
  micrô điện động
  electrodynamic microphone
  micrô điện động
  moving-coil microphone
  micrô điều chỉnh được
  rifle microphone
  micrô định hướng
  directional microphone
  micrô định hướng
  unidirectional microphone
  micrô đo lường
  measuring microphone
  micrô đơn hướng
  unidirectional microphone
  nắp micrô
  microphone blanket
  sự chuyển mạch cắt micrô
  microphone cancellation
  sự triệt micrô
  microphone cancellation
  đầu ra của micrô
  microphone output
  microphonic
  hiệu ứng micrô của ốc tai
  cochlear microphonic effect
  tiếng ồn micro
  microphonic noise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X