• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  contour

  Giải thích VN: đường nối các điểm giá trị độ cao bề [[mặt. ]]

  khoảng cách đường bình độ
  contour interval
  form line
  horizontal line
  isohypse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X