• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  horizon
  ngoài đường chân trời
  Over-the-Horizon (OTH)
  tán xạ ngược qua đường chân trời
  Over-the-Horizon Backscatter (OTH-B)
  đường chân trời (tầm) tuyến
  radio horizon
  đường chân trời biểu kiến
  apparent horizon
  đường chân trời biểu kiến
  visible horizon
  đường chân trời chuẩn
  datum horizon
  đường chân trời hồi chuyển
  gyro horizon
  đường chân trời nhân tạo
  gyro horizon
  đường chân trời rađa
  radar horizon
  đường chân trời thấp
  depressed horizon
  đường chân trời thực
  geometrical horizon
  đường chân trời ven biển
  sea horizon
  horizon line
  horizontal
  đường thẳng ngang, đường chân trời
  Horizontal (H)
  horizontal line
  sky-line
  terrestrial horizon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X