• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  major diameter

  Giải thích VN: Đường kính lớn nhất của một đai ốc được đo mép cho ren phía ngoài gốc cho ren bên [[trong. ]]

  Giải thích EN: The largest diameter of a screw thread, measured at the crest for a male (external) thread and at the root for a female (internal) thread.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X