• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  recorded
  chương trình được ghi
  recorded programme
  thông báo được ghi
  recorded announcement
  thông tin được ghi lại
  recorded information
  độ lún được ghi chép
  recorded settlement
  được ghi trên băng
  tape recorded

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X