• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  isentropic
  biến đổi đẳng entropy
  isentropic change
  biển đổi đẳng entropy
  isentropic change
  công nén đẳng entropy
  compression isentropic work
  công nén đoạn nhiệt (đẳng entropy)
  compression isentropic work
  dãn nở đẳng entropy
  isentropic expansion
  dòng đẳng entropy
  isentropic flow
  giãn nở đẳng entropy
  isentropic expansion
  làm lạnh đẳng entropy
  isentropic refrigeration
  nhiệt độ nén xả đẳng entropy
  isentropic discharge temperature
  quá trình đẳng entropy
  isentropic process
  số đẳng entropy
  isentropic exponent
  sự nén đẳng entropy
  isentropic compression
  đường đẳng entropy
  isentropic line
  isentropic line

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X