• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  foot block
  footing
  bản đế móng
  slab and footing
  đế móng miệng loe
  bell footing
  đế móng tổ hợp
  combine footing
  foundation base
  foundation bed
  áp lực trên đế móng
  pressure on foundation bed
  hệ số hình dạng đế móng
  foundation bed shape factor
  foundation mat
  foundation pad
  blốc đệm (đế móng)
  foundation pad block
  khối đệm (đế móng)
  foundation pad block
  thrust pad

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X