• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air bag
  air cushion
  đệm không khí âm
  negative air cushion
  đệm không khí thành bên
  sidewall air cushion
  đệm không khí phụt ra
  peripheral jet air cushion
  đệm không khí thành bên cứng
  rigid sidewall air cushion
  đệm không khí tĩnh
  static air cushion
  air mattress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X