• Thông dụng

  Danh từ
  layer, strata (stratum)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  geodetic formation
  strata
  trình tự địa tầng
  succession of strata
  địa tầng chồng
  superimposed strata
  stratigraphic (al)
  stratum
  cấu tạo địa tầng
  stratum structure
  cấu trúc địa tầng
  stratum structure
  chiều dày địa tầng
  depth of stratum
  mặt trên của địa tầng
  superface of stratum
  độ dày địa tầng
  depth of stratum

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  trawl

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X