• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  radio position finding

  Giải thích VN: Quá trình định vị một máy phát sóng tuyến sử dụng hai hay nhiều bộ hướng [[rađiô. ]]

  Giải thích EN: The process of locating a radio transmitter using two or more radio direction finders.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X