• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  drive unit
  main engine
  động chính của tàu con thoi trụ
  Space Shuttle Main Engine (SSME)
  master engine
  mover
  power unit
  prime mover

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X