• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  aorta
  cường động mạch chủ
  dynamic aorta
  eo động mạch chủ
  isthmus of aorta
  hành động mạch chủ
  bulb of aorta
  hẹp động mạch chủ
  aorta angusta
  van bán nguyệt động mạch chủ
  semilunar valve of aorta

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X