• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  cross-domain
  các khóa đa miền
  cross-domain keys
  chương trình quản tài nguyên đa miền
  CDRM (crossdomain resource manager)
  liên kết đa miền
  cross-domain link
  sự phỏng đa miền
  cross-domain simulation
  sự truyền thông đa miền
  cross-domain communication
  tài nguyên đa miền
  CDRSC (cross-domain resource)
  tài nguyên đa miền
  cross-domain resource (CDRSC)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X