• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  learning control

  Giải thích VN: Một loại điều khiển tự động trong đó các đồng hồ điều khiển các thuật toán được điều khiển bởi những diễn ra trong hệ [[thống. ]]

  Giải thích EN: A type of automatic control in which the control parameters and algorithmsare modified by what actually happens in the system.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X