• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  symbolic control

  Giải thích VN: 1. sự sử dụng các hiệu chữ số trong việc điều khiển một thiết bị 2. một thiết bị điều khiển các biểu [[tượng. ]]

  Giải thích EN: 1. the use of alphanumeric or pictorial symbols in the control of equipment.the use of alphanumeric or pictorial symbols in the control of equipment.2. a control device that employs such symbols.a control device that employs such symbols.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X