• Thông dụng

  Regulation, rule.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  charter
  code
  order
  regulation
  điều lệ ngành mỏ
  mining regulation
  regulations
  rule
  điều lệ tưới tiêu
  irrigation rule

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  act
  by-laws
  charter
  ordinance
  điều lệ giấy phép mậu dịch
  license to trade ordinance
  điều lệ ngân hàng (Hồng Kông)
  Banking Ordinance
  điều lệ quy hoạch phân khu thành phố
  zoning ordinance
  quarantine regulation
  regulation
  điều lệ thương nghiệp
  business regulation
  rule

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X