• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  pole
  cấu hình điểm cực-điểm không
  pole-zero configuration
  cấu tạo điểm cực- zero
  pole-zero configuration
  phân bố điểm cực-điểm không
  pole-zero configuration
  thặng tại một điểm cực
  residue at a pole
  điểm cực của đa giác lực
  pole of force polygon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X