• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fusing point
  fusion point
  melting-point
  dụng cụ đo điểm nóng chảy
  melting point measuring instrument
  ống xác định điểm nóng chảy
  melting point tube
  ống đo điểm nóng chảy Thiele
  Thiele melting-point tube
  sự hạ điểm nóng chảy
  lowering of the melting point
  trạng thái điểm nóng chảy
  melting point behaviour
  điểm nóng chảy Anh (parafin)
  english melting point
  điểm nóng chảy của hỗn hợp
  mixed melting point
  điểm nóng chảy thấp
  low-melting point
  điểm nóng chảy tương đẳng
  congruent melting point
  đường cong điểm nóng chảy
  melting-point curve
  point of fusion
  pour point
  smelting point

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  softening point

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X