• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  negative resistance

  Giải thích VN: Tham số đặc trưng quan hệ giữa dòng điện điện thế. Trường hợp điện thế tăng thì cường độ giảm [[đi. ]]

  bộ dao động điện trở âm
  negative resistance oscillator
  bộ khuếch âm điện trở âm
  negative resistance amplifier
  thiết điện trở âm
  negative-resistance device
  đặc trưng điện trở âm
  negative resistance characteristic
  đặc tuyến điện trở âm
  negative resistance characteristic
  đi-ốt điện trở âm
  negative resistance diode

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X