• Thông dụng

  Carriage, bearing, stage-carriage.
  Điệu bộ khoan thai
  To have adiliberate carriate.
  Gesture.
  Diễn viên tài làm điệu bộ vào bậc thầy
  An actor who is a master of the art of gesture.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X